Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

 • +371 27050795

 • jub.jekabpils@inbox.lv

 • A.Pormaļa 14,

 • Jēkabpils, LV-5201

 • 09:00 - 17:00

 • Pirmdiena - Piektdiena

Par mums

Kas mēs esam

 Lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas un tuvāko novada uzņēmēju interešu pārstāvniecību un sociālā dialoga veidošanu ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām organizācijām, 2010.gada martā tika nodibināta Jēkabpils Uzņēmēju biedrība.

Jēkabpils uzņēmēju biedrība ir nevalstiska organizācija, kura apvieno Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu uzņēmējus. Par Jēkabpils uzņēmēju biedrības biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji.

Biedrības veidošanas ideja radās, secinot, ka ekonomiskās krīzes apstākļos vairāk nekā jebkad nepieciešams attīstīt savstarpējo sadarbību un dalīties pozitīvajā pieredzē par to, kā saglabāt ekonomisko aktivitāti un meklēt jaunu radošu pieeju biznesam nākotnē.

Biedrībā apvienojušies uzņēmēji, kas vēlas sekmēt savstarpējo sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu, veicināt uzņēmējdarbību un ar biznesa aktivizēšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšanu un īstenošanu.

Jēkabpils uzņēmēju biedrības darbības prioritātes:

 • Pilnveidot sadarbības mehānismu ar vietējām pašvaldībām;
 • Paplašināt biedru pārstāvniecību un veidot savstarpējo uzņēmēju sadarbību;
 • Piedalīties ārējā finansējuma piesaistē;
 • Īstenot ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus;
 • Veidot sadarbību ar citām darba devēju organizācijām;
 • Pārstāvēt uzņēmēju intereses Latvijas Darba devēju konfederācijā;
 • Pārstāvēt uzņēmēju intereses Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā

Galvenie ieguvumi, kļūstot par Jēkabpils Uzņēmēju biedrības biedru:

 • iespēja dalīties pieredzē un viedokļos ar vietējiem uzņēmējiem;
 • uzņēmēju viedokļu konsolidācija un pārstāvēšana pašvaldības un valsts iestādēs, kļūstot par organizēto uzņēmēju daļu;
 • iespēja saņemt atbalstu uzņēmēju interešu aizstāvībai;
 • aktuālas informācijas saņemšana par tautsaimniecības un uzņēmējdarbības vides jautājumiem;
 • neformālas uzņēmēju tikšanās un izklaides iespējas uzņēmēju lokā;
 • sadarbības veidošanas iespējas ar uzņēmējiem sev interesējošā uzņēmējdarbības jomā;
 • iespēja līdzdarboties un pārstāvēt biedrības un sava uzņēmuma intereses Jēkabpils domes un tuvāko novadu pašvaldībās, iesaistoties sociālā dialoga veidošanā ar vietējām pašvaldībām;
 • bezmaksas pasākumu, semināru un apmācību apmeklēšana, kurus organizē biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” un Latvijas Darba devēju konfederācija;
 • sadarbības iespējas ar citām reģionālajām darba devēju organizācijām Latvijā un ārpus tās robežām;
 • biedrības iesaistīšanās ESF apgūšana kā NVO pārstāvim;
 • iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas darba tiesību, darba aizsardzības jautājumos, kā arī interešu aizstāvības un sociālā dialoga veidošanā ar vietējo pašvaldību;
 • kā reģionālās darba devēju organizācijas pārstāvis kļūsi par LDDK biedru, kas konsolidē un pārstāv uzņēmēju intereses valsts līmenī;
 • kā LDDK biedrs iegūsi pieeju lielākajam biznesa tīklam un konsultāciju platformai (www.lobijs.lv)
 • No 2017.gada janvāra esam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs.

Kā biedrs varam izmantot visas LTRK sniegtās iespējas, piem., atbalstu eksportam, veselības apdrošināšanai, apmācību un semināru apmeklēšanā u.c. (https://www.chamber.lv)

 

Laipni lūdzam Jēkabpils uzņēmēju biedrībā!