Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

22. februārī tikšanās ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādātājiem

22. februārī tikšanās ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādātājiem
17 Feb

Autors Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Kategorija: Pasākumi

image Komentāri (0)

22. februārī tikšanās ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādātājiem

22. februārī, plkst. 10:00, Pilsētsaimniecības departamentā, 1.stāva apspriežu telpā, Jaunā iela 31c, Jēkabpilī notiks tikšanās ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam izstrādātājiem SIA "Grupa 93".

Pašreiz tiek izstrādāts Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019.-2030. gadam. Teritorijas plānojuma izstrādātājs ir SIA "Grupa 93". Šobrīd ir sagatavota teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts. No 2018. gada 22.janvāra līdz 20. februārim norit šī plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Tās ietvaros privātpersonas un juridiskas personas var sniegt priekšlikumus par 1. redakcijas risinājumu.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē www. jekabpils.lv, izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, izdruku formātā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības administrācijas telpās (Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) un Jēkabpils pilsētas Pilsētsaimniecības departamenta telpās (Jaunā ielā 31C, Jēkabpilī).

Jēkabpils pilsētas pašvaldība un teritorijas plānojuma izstrādātājs vēlas tikties ar Jēkabpils uzņēmēju biedrību, kurā tiktu prezentēta šī teritorijas plānojuma 1. redakcija un kurā Jēkabpils uzņēmēji varētu izteikt savus viedokļus par to.

Vietnes internetā, kur ir pieejami publiskajā apspriešanā nodoties Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma materiāli:

http://www.grupa93.lv/lv/materiali/jekabpils-pilsetas-teritorijas-planojuma-2019-2030-gadam-1-redakcija-un-vides-parskata-projekts/

vai

https://www.jekabpils.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-jekabpils-pilsetas-teritorijas-planojuma-2019-2030gadam-1redakcijas-publisko

Iesaki draugiem:

Komentāri (
)

Pievienot jaunu komentāru