Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

Jēkabpils uzņēmēju biedrība veiksmīgi īsteno projektu

Jēkabpils uzņēmēju biedrība veiksmīgi īsteno projektu
29 May

Autors Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Kategorija: Aktualitātes

image Komentāri (0)

Jēkabpils uzņēmēju biedrība veiksmīgi īsteno projektu

 Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, Jēkabpils uzņēmēju biedrība, laika periodā no 01.10.2012. līdz 30.04.2013. veiksmīgi īstenoja projektu „Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību”, projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009. 92,07% no Projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta laikā notika tikšanās ar Valmieras uzņēmēju biedrības „Lauvu klubs” pārstāvjiem. Tikšanās mērķis bija gūt informāciju un pārņemt labās prakses piemēru sadarbībā ar pašvaldību.

Projekta ietvaros notika diskusija ar Jēkabpils jauniešiem, lai pārrunātu jauniešu redzējumu par uzņēmējdarbības attīstību pašvaldībā un jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā, politikā utt.

2012.gada nogalē biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” organizēja informatīvo semināru sabiedrībai par biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” darbību. Seminārā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki. Semināra laikā dalībnieki tika informēti par projekta aktivitātēm, biedrības mērķiem un arī tika prezentēts projekta laikā izstrādātais izvērtējums „Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” un Jēkabpils pilsētas pašvaldības sadarbības iespējas.”

Projekta laikā biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” pārstāvji – veiksmīgie un pieredzējušie uzņēmēji kā mentori konsultēja jaunos un topošos Jēkabpils uzņēmējus, lai atbalstītu un dalītos pieredzē, kā arī nodrošinātu labas prakses pārmantošanas iespējas.

Ar projekta aktivitāti - biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” un sadarbības partneru apmācību tika stiprināta biedrības biedru personīgā kapacitāte, savstarpējā komunikācija un komunikāciju procesu organizēšana, kas veicinās atvērtāka dialoga veidošanos ar pašvaldību un sabiedrību

Iesaki draugiem:

Komentāri (
)

Pievienot jaunu komentāru