Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvajā komisijā apstiprināti vairāki JUB biedri

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvajā komisijā apstiprināti vairāki JUB biedri
11 Sep

Autors Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Kategorija: Aktualitātes

image Komentāri (0)

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvajā komisijā apstiprināti vairāki JUB biedri

7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvo komisiju. Komisija apstiprināta 10 locekļu sastāvā: Raivis Ragainis – priekšsēdētājs; Mārtiņš Svilis, Ilona Studāne, Egils Bojārs, Ivars Pleiko, Agrita Landzāne, Aivija Vītola, Mārcis Lukaševičs, Ligita Upīte, Roberts Grinšpons.

Sēdē tika apstiprināts arī Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas nolikums.  Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas nolikums nosaka komisijas uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. Komisijas uzdevumi: apzināt uzņēmejdarbības iespējas Jēkabpilī; uzklausīt uzņēmēju problēmas, palīdzēt rast risinājumus; veicināt pašvaldību, darba devēju un uzņēmēju sadarbību starpnozaru, reģionu un valsts līmenī ar mērķi nodrošināt harmonisku pilsētas attīstību; sniegt priekšlikumus aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā; veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu ar nodarbinātības veicināšanu saistītajos projektos, kuros tiek izmantoti valsts, pašvaldības līdzekļi, vai tiek finansēti no Eiropas Savienības vai starptautisko organizāciju  līdzfinansējuma līdzekļiem; sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iespēju robežās veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanās un tālākizgītības iespēju paplašināšanos, kā arī citi. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Tajā darbojošies locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām un nesaņem atalgojumu vai citu materiālu labumu.

Info: A.Sleže Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Iesaki draugiem:

Komentāri (
)

Pievienot jaunu komentāru