Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

18.oktobrī notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde

18.oktobrī notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde
22 Oct

Autors Jēkabpils Uzņēmēju Biedrība

Kategorija: Aktualitātes

image Komentāri (0)

18.oktobrī notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde

18.oktobrī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jēkabpils Biznesa inkubatora telpās notika pirmā Attīstības konsultatīvās komisijas sēde.

Komisijas sēdē piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Andris Rutko, Attīstības konsultatīvās komisijas locekļi - Ilona Studāne, Egils Bojārs, Ivars Pleiko, Agrita Landzāne, Aivija Vītola, Mārcis Lukaševičs, Ligita Upīte, Roberts Grinšpons, kā arī citi speciālisti un interesenti.

Pirmajā konsultatīvās komisijas sēdes dienas kārtībā bija iekļauti vairāki jautājumi. Kā pirmais tika skatīts jautājums par komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Sēdē vienbalsīgi par komisijas priekšsēdētāja vietnieci tika ievēlēta Ilona Studāne.

Sēdes turpinājumā komisijas locekļi izrunāja komisijas darba organizāciju, uzklausīja Latvijas Reģionu Apvienības Jēkabpils nodaļas iesniegto iesniegumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu asfalta velotrases (Pump track) un BMX reģionālās trases izveidi Jēkabpilī, diskutēja par tādiem jautājumiem kā Jēkabpils uzņēmēja nominēšanu godināšanas pasākumam Zemgales plānošanas reģionā, uzņēmējiem piemērojamā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm pilsētā, ka arī pārrunāja nepieciešamību organizēt  gada uzņēmēju sumināšanas pasākumu Jēkabpilī .

Sēdes noslēgumā attīstības konsultatīvās komisijas locekļi iezīmēja diskusiju tēmas nākamajai sēdei un noteica nākamo tikšanās datumu.

Informācijai:

Š.g. 7.septembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināja Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvo komisiju 10 locekļu sastāvā.

Jēkabpils pilsētas attīstības konsultatīvās komisijas galvenie uzdevumi:

• apzināt uzņēmejdarbības iespējas Jēkabpilī;

• uzklausīt uzņēmēju problēmas, palīdzēt rast risinājumus;

• veicināt pašvaldību, darba devēju un uzņēmēju sadarbību starpnozaru, reģionu un valsts līmenī ar mērķi nodrošināt harmonisku pilsētas attīstību;

• sniegt priekšlikumus aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanā un īstenošanā; veicināt iedzīvotāju iesaistīšanu ar nodarbinātības veicināšanu saistītajos projektos, kuros tiek izmantoti valsts, pašvaldības līdzekļi, vai tiek finansēti no Eiropas Savienības vai starptautisko organizāciju  līdzfinansējuma līdzekļiem; 

• sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru iespēju robežās veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalificēšanās un tālākizgītības iespēju paplašināšanos, kā arī citi.

Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Tajā darbojošies locekļi nav uzskatāmi par valsts amatpersonām un nesaņem atalgojumu vai citu materiālu labumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Margita Liepiņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Iesaki draugiem:

Komentāri (
)

Pievienot jaunu komentāru