Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

 • +371 27050795

 • jub.jekabpils@inbox.lv

 • A.Pormaļa 14,

 • Jēkabpils, LV-5201

 • 09:00 - 17:00

 • Pirmdiena - Piektdiena

SIA VK Birojs

SIA “VK Birojs” dibināta 2001. gadā. Uzņēmuma pamatdarbība ir grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, audits, nodokļu konsultācijas, vadības un finanšu pakalpojumi, uzņēmumu reģistrācija, reorganizācija, grāmatvežu apmācība un semināru organizēšana.

SIA “VK Birojs” stiprās puses ir rūpīga attieksme pret savu darbu, darbinieku zināšanas, lietišķa reputācija un klientu lojalitāte. Klienti vienmēr būs informēti par aktuālajām nodokļu likumdošanas izmaiņām un gūs pārliecību par sava uzņēmuma finanšu rādītājiem, nodokļu aprēķinu pareizību.

Līdzšinējās darbības laikā uzņēmums ir iemantojis klientu uzticību, pateicoties veiksmīgam darba stilam un aktīvi profesionālai pieejai. Klienti ir atzinīgi novērtējuši SIA “VK Birojs” sniegto palīdzību grāmatvedības darbā un klientu uzņēmumu attīstībā, kā arī personisku attieksmi pret katru klientu.

SIA “VK Birojs” sniegtie grāmatvedības pakalpojumi – tā ir:

 • kompetence – kopš 2001. gada uzkrātā pieredze un darbinieku nemitīgā profesionālā pilnveide garantē kvalitatīvu un rūpīgu darbu, kurā ievērotas visas aktualitātes grāmatvedības un likumdošanas jomā;
 • serviss – klientam tiek nodrošināts pilns grāmatvedības pakalpojumu klāsts; tiek sniegtas nodokļu konsultācijas; klienti tiek operatīvi informēti par jaunākajām nodokļu likumdošanas izmaiņām;
 • garantijas – tiek veikta darbinieku civiltiesiskā apdrošināšana. Situācijā, ja klientam darbinieka rīcības dēļ rastos zaudējumi, tos kompensētu apdrošinātājs;
 • izpratne – ar prieku tiek atbildēts uz klienta jautājumiem, ieteikts labākais problēmu risinājums, pret katru klientu ir individuāla un personiska attieksme;
 • atbildība – darbinieki savu darbu pilda precīzi un ar augstu atbildības sajūtu. Svarīgs ir katra klienta pozitīvais vērtējums.

Tāpat uzņēmuma darbinieki konsultē par uzņēmumu reģistrāciju Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā, sagatavo nepieciešamos dokumentus uzņēmuma reģistrācijai, reorganizācijai un citām izmaiņām dibināšanas dokumentos, kā arī sastāda dažādus ar saimniecisko darbību saistītus līgumus – pirkuma līgumi, nomas līgumi utt.

SIA “VK Birojs” veic rūpīgu klienta saimnieciskās darbības analīzi, lai izprastu uzņēmuma finanšu stiprās un vājās puses. Tiek piedāvātas konsultācijas nodokļu optimizēšanā, tādējādi, likumā noteiktajā kārtībā, ietaupot uzņēmuma finanšu līdzekļus. Nodokļu optimizēšana ļauj nepārmaksāt nodokļus, taču nodrošina visu saistību izpildi, tātad – ir droša un izdevīga uzņēmumam.

 

SIA “VK Birojs”

Draudzības aleja Nr. 24-72, Jēkabpils, LV-5201

Tālr. 29215103

E-pasts: info@vkbirojs.lv

www.vkbirojs.lv