Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

SIA BUTS

SIA “BUTS” ir vadošā profesionālās tālākizglītības iestāde Latvijā, kas dibināta 1991. gadā. Mācību centrs ir starptautiski atzīts - ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēma (DNV GL - Business Assurance).

“BUTS” galvenie darbības virzieni: formālās un neformālās izglītības pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un fiziskām personām, korporatīvā apmācība. Profesionālās rehabilitācijas institūcija.

Mācību centra misija: būt profesionālās tālākizglītības virzītājspēkam Latvijā un piedāvāt kvalitatīvus, tirgus tendencēm atbilstošus izglītības kursus.

Stratēģiskie mērķi:

  • Klients: Izveidot abpusēji izdevīgu partnerību. Apzināt uzņēmumu vajadzības un pārsniegt klientu cerības.
  • Produkti un inovācijas: Attīstīt izglītības pakalpojumus, kas atbilst visaugstākajiem kvalitātes rādītājiem.
  • Efektivitāte un elastīgums: Elastīgi reaģēt uz darba tirgus izmaiņām. Veikt efektivitātes mērījumus gan uzņēmuma iekšienē, gan ārpus tā, sniedzot risinājumus mērķu ātrākai sasniegšanai.
  • Vide un sabiedrība: Palielināt izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.

SIA “BUTS” Jēkabpils filiāle realizē kvalitatīvu profesionālo apmācību, šādi kļūstot par vērā ņemamu pilsētas izglītības un sociālās vides elementu. Laika gaitā izveidojusies uz uzticību un zināšanām balstīta sadarbību ar daudziem vietējiem uzņēmumiem, kā arī pilsētas un novadu pašvaldībām, nodrošinot viņu darbinieku apmācību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. “BUTS” nodrošina apmācību darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, elektrodrošībā, spiedieniekārtu un katlu iekārtu ekspluatācijā, kā arī sagatavo celtņu operatorus un pašgājēju mašīnu vadītājus.

Tāpat mācību centrs sekmīgi darbojas projektos – Darbnīcas jauniešiem un Jauniešu garantijas. Ar īpašu rūpību tiek izvēlētas mācību tēmas un atrasti pedagogi, kuru uzdevums ir ieinteresēt un palīdzēt jauniešiem izvēlēties īsto profesiju nākotnei.

 

SIA “BUTS” Jēkabpils filiāle

Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC "Aura" telpās), Jēkabpils

Tālr. Nr. 65236618, 27898040

E-pasts: jekabpils@buts.lv

www.buts.lv