Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledža (turpmāk tekstā koledža) ir Izglītības un Zinātnes ministrijas tiešās pakļautības pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde. Koledža dibināta 1927. gadā, bet kopš 2016.gada 1.novembra tika izveidota  Jēkabpils Agrobiznesa koledža, reorganizējot Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Barkavas profesionālo vidusskolu.

Koledžā tiek īstenotas studiju programmas Ekonomikas un Informācijas tehnoloģiju virzienos. Koledžas profesionālās vidējās izglītības nodaļā tiek realizētas profesionālās vidējās izglītības programmas grāmatvedībā, komerczinībās, datorsistēmās, programmēšanā, lauksaimniecībā, būvdarbos, viesnīcu pakalpojumos, kā arī jaunizveidotajā izglītības programmā Multimediju dizains.

Misija: Nodrošināt atbilstoši valsts tautsaimniecības pieprasījumam kvalitatīvu profesionālo augstāko un  sākotnējo profesionālo izglītību.

Vīzija: Vispusīga izaugsme, kas nodrošina reģionā izglītības pēctecību, sadarbojoties ar uzņēmējiem, pašvaldību un izglītības iestādēm, iekļaujoties Eiropas Savienības darba tirgū.

Stratēģiskie mērķi:

1. Stiprināt reģionālās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādes statusu un pozīcijas, piedāvājot  jaunas studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai.

2. Modernizēt  STEM izglītības  programmas  un nodrošināt resursu koplietošanu. 

3. Paplašināt profesionālās vidējās izglītības piedāvājumu un kvalificēties Profesionālās Kompetences centra statusam.

Koledžā šobrīd tiek īstenoti vairāki projekti, apgūstot Eiropas Savienības fondus dažādu specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, uzlabojot mācību un studiju vidi. Jau kopš 2014.gada koledža aktīvi piedalās Erasmus+ projektu īstenošanā, sniedzot iespēju audzēkņiem un studentiem veikt kvalifikācijas prakses ārvalstu uzņēmumos, kā arī pedagogiem dodoties pieredzes apmaiņas braucienos.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Pasta iela 1, Jēkabpils

Tālr. Nr. 65231726

E-pasts: koledža@jak.lv

www.jak.lv

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads

Tālr. Nr. 64807211

E-pasts: barkava@jak.lv

www.jak.lv