Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

AS Citadele banka Jēkabpils

Citadele banka tika reģistrēta kā akciju sabiedrība 2010. gada 30. jūnijā. Savu darbību banka uzsāka 2010. gada 1. augustā. Citadele tika dibināta, īstenojot 2010. gada pavasarī LR Ministru kabineta apstiprināto EK restrukturizācijas plānu, saskaņā ar kuru tika paredzēts, ka AS Citadele banka pārņem atsevišķus AS „Parex banka” aktīvus un saistības, kā arī citas lietas. 

Citadele bankas misija ir sniegt klientiem plašu un kvalitatīvu finanšu pakalpojumu klāstu, kļūstot par Baltijas valstu privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu pamata banku.

Banka atbalsta vietējo mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu izaugsmi, reizē sekmējot Baltijas valstu ekonomikas stabilitāti un labklājību.

Citadeles mērķis ir kļūt par "primārās izvēles banku" privātpersonām un mazajiem, vidējiem uzņēmumiem visā Baltijā, kā arī turpināt uzlabot produktus un pakalpojumus klientiem korporatīvo un privātā kapitāla pārvaldības segmentos. Citadele banka redz ievērojamu izaugsmes potenciālu Baltijā, saskaņojot stratēģiju ar vietējo tirgus dinamiku katrā valstī.

 

AS Citadele banka Jēkabpils filiāle

Brīvības iela 140/142 - 7, Jēkabpils, LV-5201

Tālr. Nr. 67010000

www.citadele.lv