Biedrība “Jēkabpils Uzņēmēju biedrība”

  • +371 27050795

  • jub.jekabpils@inbox.lv

  • A.Pormaļa 14,

  • Jēkabpils, LV-5201

  • 09:00 - 17:00

  • Pirmdiena - Piektdiena

Biedri

Jēkabpils Uzņēmēju biedrībā ir pārstāvētas vairākās tautsaimniecības nozares. Lielākais īpatsvars ir grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniegšanai, tirdzniecībai, kā arī mežizstrādei/kokapstrādei. Tas atspoguļo arī Jēkabpils pilsētas uzņēmējdarbība vidi raksturojošus faktorus. Apgrozījuma ziņā Jēkabpilī šobrīd trīs svarīgākās nozares ir kokapstrāde, kravu pārvadājumi, kā arī uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi un konsultēšanas nodokļu jautājumos.

 Par biedrības „Jēkabpils Uzņēmēju biedrība” biedru var kļūt jebkurš uzņēmums, neatkarīgi no tā lieluma, dibināšanas laika vai darbības nozares. Biedrības biedri ir gan uzņēmumi ar darbības pieredzi virs 15 gadiem, gan jaundibinātie uzņēmumi. Pieredzes bagāto uzņēmumu dalība, biedrībā veicina jaunu uzņēmēju piesaistīšanu un motivēšanu aktīvi darboties biedrībā. Šāds biedru vecums nodrošina biedrības prestižu un tādējādi arī biedrības ilgtspēju. Visos biedrības pārstāvētos uzņēmumos kopā nodarbināti ir ap 870 strādājošo, kas nozīmē, ka „Jēkabpils Uzņēmēju biedrība” ir nozīmīgs Jēkabpils pilsētas un tuvāko novadu nodarbināto personu interešu pārstāvis publiskajā un privātajā sektorā.

 

Jēkabpils Uzņēmēju biedrības vēsture

2010. gadā Jēkabpils Uzņēmēju biedrību dibina šādi uzņēmumi: SIA “LailaP”, SIA “Lilija LRT”, SIA “AK Optimus”, SIA “Viesturs T”, SIA “Sedumi”, SIA “Krokuss”, IK “Zanda Lamba”.

Pirmajā darbības gadā biedrībai pievienojās SIA “Rītausma”, VAS “Hipotēku un zemes bankas” Jēkabpils filiāle, SIA “Marteks”, pašnodarbinātā persona L. Šapkina, SIA “Dial Energy”, AS “DNB bankas”Jēkabpils filiāle, SIA “Ošukalns”, SIA “Ampir”, IK S. Vatuļina, SIA “DLLA”, SIA “Selko īpašumi”.

2011. gadā iestājās: SIA “Dižmežs”, SIA “Gefa Latvia”, SIA “Brodoor”, SIA “Likra”, SIA “Drex”, SIA “Atspulgs logiem”, SIA “Picus”, SIA “Brēķu studenti”.

2012. gadā biedrības biedriem pievienojās: SIA “Manok”, SIA “Birojs M”, SIA “Sol&Vita”, SIA “VK Birojs”, SIA “GMB”, SIA “Raning”, SIA “Picērija”.

2013. gadā biedrībai pievienojās: SIA “Bezdelīgas 3”, SIA “Saldaks un Ko”, SIA “LORNETE”, SIA “JELAND”.

2014.gadā biedrībā iestājās: SIA “Radio 1”.

2015.gadā biedrības biedru rindas papildināja: SIA “A.S.& Ko”un AS “Swedbank” Jēkabpils filiāle.

2016.gadā Jēkabpils Uzņēmēju biedrībai  pievienojās jauns biedrs - Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

2017. gadā biedru pulkam pievienojās AS "Citadele banka" Jēkabpils filiāle.

2018. gadā Uzņēmēju biedrībā iestājās SIA "MARTEKS NOMA", SIA "AT Risinājumi"


Kā kļūt par Jēkabpils Uzņēmēju biedrības biedru?

Par JUB biedru var kļūt Latvijā reģistrētas komercsabiedrības, individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji. Iestājoties biedrībā maksā vienreizēju iestāšanās maksu 75,00 EUR vai 35,00 EUR (individuālie komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji). Biedrības darbības nodrošināšanai biedri ik mēnesi maksā biedru naudu sākot no 10,00 EUR.

Jaunus biedrus uzņem, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu.

Stājoties biedrība būs jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par iestāšanos Jēkabpils uzņēmēju biedrībā (nepieciešams uzņēmuma vadītāja vai viņa pilnvarotas personas paraksts);

2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;

3. pilnvara par deleģēto pastāvīgo pārstāvi darbam Jēkabpils uzņēmēju biedrībā.

Kļūt par biedru

* Šie dati tiek pieprasīti lai mēs varēti veiksmīgi izpildīt Jūsu pieprasījumu.